Diego De Luca

Nun Me Fermà

Diego De Luca

album:

Chi L'ha Visto (2006)

Chi L'ha Visto cover

Nun Me Fermà testo

Nun m’abbraccià n’ata vot
si tutt è frnut pcchè mea vasà
tu forz nun l’è capit pcchè t rispett, te voglio lassà
io t’aggio amato e tu nient
sultanto bucie e i continuav a sbaglià
si tien n’ombr e pudor frnimml cca

nun me fermà me ne voj ì
nun pozz cchiu campà accussì
tu n’ata storia tien ggià
pcciò c m trattien a fa?
nun me cercà, nun me chiammà
e te m voj liberà
m so stancat e sta cu te
tu a chill nun o vuò lassà
nun voj spartr o ben ca tu m raje tutt e ser
tu sei importante e fai chell ca so stat p te
nun me fermà nun vinc cchiù
mo può fa chell ca vuò tu
nu poc e tiem adda passà
però cia facc a te scurdà

i quann veng ogni ser m sent n’oggett ca tu cia pazzià
o desiderio è cchiù fort e cumbatt semp co o cor e cu te
sei sempre dolce e perversa e quann m tuocc ij m sent e tremmà
ma nun è giust ca i soffr d’ammor p te

nun me fermà me ne voj ì
nun pozz cchiu campà accussì
tu n’ata storia tien ggià
pcciò c m trattien a fa?
nun me cercà, nun me chiammà
e te m voj liberà
m so stancat e sta cu te
tu a chill nun o vuò lassà
nun voj spartr o ben ca tu m raje tutt e ser
tu sei importante e fai chell ca so stat p te
nun me fermà nun vinc cchiù
mo può fa chell ca vuò tu
nu poc e tiem adda passà
però cia facc a te scurdà