Diego De Luca

333 (Tre Tre Tre)

Diego De Luca

album:

Chi L'ha Visto (2006)

Chi L'ha Visto cover

333 (Tre Tre Tre) testo

kesta ser t veng a fermà, qual scus maggià i’nventà,in silenzio cu l’uokki rint all’uokki e pensier si parln basta solo ke mi dici ciao,nu servizi ca teng c fà ma tu o stess riman in silenzì salut e po te ne vai ma nu bigliet m’hai rat o nummr aopp scritt kiamm’m staser t’sto kiammann e risponn o messaggì ra tim
RIT: 333 kiamm a te ma nun rispunn mai comm mai nun ci 6 è kist o nummr o song ij ka sbaglì o nummr p parià appriess a te m sent inutil m sent inutil
333 kiamm a te semp occupat a telefon pass e ghiurnat rimm tu caggià fa si taggià crer’r e kiù bellì parol n’ammor teng astipat p te nun l’aggià rit a nisciun ij camp e mor p te
333 ma nun t’import sì nun dorm te messaggì
Sotto casa t’voglì aspttà tant o saccì ca p ca tu hai passàà o curaggì sa arrobb e parol tu o sai ka nun saccì parlà ma ci pienz vuoless sapè sì ci sta nat già primm e me tu rincell ka nun sì innammurat pkkè nun ciò fai sapè killù bigliett maggià astipat addò scrivist te kiamm staser maggià imparat a memorì o messaggi ra tim RIT: 333 kiamm a te ma nun rispunn mai comm mai nun ci 6 è kist o nummr o song ij ka sbaglì o nummr p parià appriess a te m sent inutil m sent inutil
333 kiamm a te semp occupat a telefon pass e ghiurnat rimm tu caggià fa si taggià crer’r e kiù bellì parol n’ammor teng astipat p te nun l’aggià rit a nisciun ij camp e mor p te
333 ma nun t’import sì nun dorm te messaggì
memori o messaggi ra tim