Diego De Luca

Me Pienze Ancora

Diego De Luca

album:

Chi L'ha Visto (2006)

Chi L'ha Visto cover

Me Pienze Ancora testo

Quanta cos può spiegà,
a chi è stanc e te sentì,
quand na carezz e ben se ne ghiut,
si te cerc nun te fai truvà,
si te chiamm nun te fai sentì,
chest è a primma vot ca me sent sol,
pekkè senz e te nun ce so stat maj…

Tu che fai senz e me,
si te mis a fà ammor rimmel fammello sapè,
vado via,a n’ ammor ca nun è sincer nun si cchiù da mij,
ma pekkè,sto parlann ma tu stai chiagnenn,
stai cu nat ma nun si cuntent,
chesti man ch’ stong astrignenn mo cercan a me,
ciao t’n vai,nun tenimm cchiù nient a ce ricer sultant,
ciao vita mij,nun ce crer ca nun me vuò ben pe me riest semp da mij,
si te ncuntr’ pa strad te guard e tu invece faij fint e parlà,
nun me guard rint all’ uocchij nun vuò fà sapè a verità…
tu me vuò ancor ben,
tra nuj nun si stat sincer,
ma nun vuò immaginà ca si to vas pienz a me,
nun ce può tenè int o cor a tutt e duj…

Si tu pienz e me telefonà,
statt accort a nun te fà sentì,
miett o nummer astipat rint o cor,
addo iss nun ce pò trasì,
nun sa pigliat maj o post mij,
tagg pers e nun ce crer ancor,
stai cu n’at ma me pienz ancor…

Tu che fai senz e me,
si te mis a fà ammor rimmel fammello sapè,
vado via,a n’ ammor ca nun è sincer nun si cchiù da mij,
ma pekkè,sto parlann ma tu stai chiagnenn,
stai cu nat ma nun si cuntent,
chesti man ch’ stong astrignenn mo cercan a me,
ciao t’n vai,nun tenimm cchiù nient a ce ricer sultant,
ciao vita mij,nun ce crer ca nun me vuò ben pe me riest semp da mij,
si te ncuntr’ pa strad te guard e tu invece faij fint e parlà,
nun me guard rint all’ uocchij nun vuò fà sapè a verità…
tu me vuò ancor ben,
tra nuj nun si stat sincer,
ma nun vuò immaginà ca si to vas pienz a me,
nun ce può tenè int o cor a tutt e duj…