Diego De Luca

Bella

Diego De Luca

album:

Chi L'ha Visto (2006)

Chi L'ha Visto cover

Bella testo

bambola,tu 15 anni o forse più
ma di già tu sei provocante alla tua età
piccrè t viest hip-hop ma pcchè?
nguol a te sti jeans nun von carè
D e G vuò vestr accussì,e pcciò m fai murì.
bella col tuo fisico mi sembri una modella,si na stell cà carut ngop a terr e i t giur c taggia appiccià.
bella si chiù bella e manuela arcuri,nient bianc e cu sta pell scur,cu nu sen ca m fa ncantà.
si tu chell c fa rvuot pa città,quand scinn cull’sh p parià,e io s po t ver quann pass accà,m ferm e po nun riesc a cammnà.
bella chistu cor nun è d carton,ma segnala solamente amore,pcchè nnamurat song e te.
bambola sul accussì taggia chiammà,ric tu :ma seria e c to dic a fa,D e G vuò vestr accussì,ma accussì m fai murii.
bella col tuo fisico mi sembri una modella,si na stell ca ha carut ngop a terr,e i t giur c taggia appiccià.
bella si chiù bella e manuela arcuri,nient bianc e cu sta pell scur,cu stu sen ca m fa ncantà,si tu chell c fa rvuot pa città,quand scinn cull’sh p parià,e io si po t ver quann pass accà,m ferm e po nun riesc a cammnà.
bella chise tu cor nun è d carton,ma segnala solamente amore,pcchè nnamurat song e te