Diego De Luca

So’ Napulitano

Diego De Luca

album:

C'è Posta Per Te (2002)

C'è Posta Per Te cover

So’ Napulitano testo

Song e nu quartier
e viv rint a sta città
e quanta wajon pare ca
nun song e cà
so tutt abbronzat quann vann pò a ballà
sul si te guard’n te fann annammurà
corr’n int e’ viche n’gopp o’ Chiocciola a tre, senza se mburtà si o guardie aropp pò l’addà fermà

rit: so napulitan, sud-american, pare ca l’America s’è trasferit cà, comm so special, comm so carnal quand rann o core e pò nun te sann lassà, ma comme so bell pare ca a Cinecittà, tutt sti guaglione, mo l’hann purtat cà; so napulitan, nun se fann male, quand si spusat e tu nun ò vuò fà sapè, ma si vonn lor, manche rinta n’ora, te spoj’n stu cor e pò te fann annammurà

Quant se ne veren inta Smart rè guidà
pure si se sape ca a’ patent nun ce stà
so precis a ser quand a piazz hann arapì, e nun se vann fin a l’ora ca s’annà addurmì

rit

Ma comme so bell, pare ca a Cinecittà, tutt sti guaglione, mò l’hann purtat cà; so napulitan, nun se fann male, quand si spusat e tu nun ò vuò fà sapè, ma si vonn lor, manche rinta n’ora, te spoj’n stu cor e pò te fann annammurà
coro: so napulitan, sud-american…