Diego De Luca

Stasera Non Verrà

Diego De Luca

album:

C'è Posta Per Te (2002)

C'è Posta Per Te cover

Stasera Non Verrà testo

na radio cu nu poc e music
n’armadio apert pe te vester
nu spekkio ca te fa cchiu femmn
e scal sces rind a n’attim
aspetti un’ora ferma all’angolo
gurdann rind a tutt e machin
t’accuorg k’e minut passn
l’appuntament era pe ji a ballààààà
nun ven staser nun ven k delusion ma ancora ci speri
ki è a luntan t tremm già o cor… ma nn è lui stasera nn verrààààà
na lacrm car pa strad turnann a cas tu sol cammin ma all’improvviso nu squill na voce….. ma nn è lui stasera nn verràààà
duj wagluin ca se vasn la tua rabbia in un telefono si o putiss rintraccia sapiss comm fa staser po lassààà
ku l’uokki nterr nta stu sabat te fatt a pper nu kilometr
o munn par k’è invisibil
t sta passann a vogl e vivr
ma tu si bell nu t’è arrenr
n truov nat rind a n’attim
ca nun t fa piglià cchiu collr ca s’annamor over e te
nun ven staser nun ven k delusion ma ancora ci speri
ki è a luntan t tremm già o cor..ma nn è lui stasera nn verrààààà
na lacrm car pa strad turnann a cas tu sol cammin ma all’improvviso nu squill na voce…ma nn è lui stasera nn verrààààà
duj wgliun ca se vasn la tua rabbia in un telefono si o putiss rintraccià sapiss comm fa staser po lassà…………….na lacrm car pa stad turnann a cas tu sol cammin ma all’improvviso nu squill na voce ..ma nn è lui stasera n verrààààààà
duj wagliun ca s vasn laa tua rabbia in un telefono si o putiss rintraccià sapiss comm fa staser po lassààààà