Daniele De Martino

Me So Purtate A Tua Figlia

Daniele De Martino

Altre Canzoni cover

Me So Purtate A Tua Figlia testo

Nun te preoccupà vatt a cuccà
che tua figlia, sta’ bene, sta’ qua
ormai è tard pe t’ò raccuntà
poi riman t’ò pozz spiegà.
Ma chi sij ca’ m parl accussì
sto cercann buon e t capì
si sij chill ch sto pensann ij
scuordatell nun si cosa mij.
Ormai è fatt e nun ce può fermà.
Entro un’ora te vogl a sta’ cà!

Me so purtat a tua figlia,
statt tranquill
riman verimm ce vogl parlà
chella stasera s’addorm cu’mmè r’int o liett
ca a facc astrignut pe copp a stu piett.

Ripuort a casa a mia figl
pecchè si te pigl nun sacc ch cos pozz cumbinà.
Tu nun può fa u nammurat appartien già a strad
megl nu pecuriell che nu sang ra gent.
Scuordatell a chi so stat mò
a stu ben nun dicer noo.
Nun m mport nun me cchiù parlà
addò sta’ ca m’a veng a piglià.

Ij me sposo cu tua figl, cu’mmè tu nun vinc
ormai è decis e nun vo’ cchiù turnà.
E si essa ven cu’ttè o sap ca ra staser
s po’ scurdà e me.

Quanto l’amo non può immaginà
so sincero m’à vogl spusà
stu creatur che poi nascerà
tu si o nonn e nun ce può caccià.
Nun te crer nun è a verità
nun te cagn tu si chill là
a mia figl che le può dà
ch le ric a mia moglie stà cà.
Tu rincell m’à vogl spusà.
Scuordatell nun ce tras cà.

Me so purtat a tua figlia,
statt tranquill
riman verimm ce vogl parlà
chella stasera s’addorm cu’mmè r’int o liett
ca a facc astrignut pe n’copp a stu piett.

Ripuort a casa a mia figl
pecchè si te pigl nun sacc che cos pozz cumbinà.
Tu nun può fa u nammurat appartien già a strad
megl nu pecuriell che nu sang ra gent.

Scuordatell a chi so stat mò
a stu ben nun dicer noo.
Nun m mport nun me cchiù parlà
addò sta’ ca a veng a piglià.

Ij me sposo cu tua figl, cu’mmè tu nun vinc
ormai è decis e nun vo’ cchiù turnà.
E si essa ven cu’ttè o sap ca ra staser
s po’ scurdà e me.

Scuordatell a chi so stat mò
a stu ben nun dicer noo.
Nun m mport nun me cchiù parlà
addò sta’ ca a veng a piglià.
Ij me sposo cu tua figl, cu’mmè tu nun vinc
ormai è decis e nun vo’ cchiù turnà.
E si essa ven cu’ttè o sap ca ra staser
s po’ scurdà e me.
Fai un buon viaggio di ritorno papà
e salutami mammà