Franco Ricciardi

Capisce A Me

Franco Ricciardi

album:

Blu (2017)

Capisce A Me testo

S scet o rion chianu chian ma
sott a chistu sol nun s po chiu sta.
A jurnat è long nun c fa respirà,
però o piatt a tavl saddà purtà
Jamm, Currimm, Pigliamm, Lassamm,
Vulamm, Cantamm e crerimm e suonn.
Nuj simm chill ca cu poc e nient
facimm e miracl e criscimm e figlij.
Rit: Se si comm a me, bast na parol po capi, po sape.
Se si comm a me c guardamm ij t capisck e tu Capisc a me.
Uohhh uoooooh
Capisc a me
Uooooh uoooooh.
Tutt quand parln p me e p te
s sciacquano a vocc ma ch’anna sapè?
Chest e dedicat a chi s sos ma
nun o sap a nott si s va a cuccà.
Jamm, Currimm, Pigliamm, Lassamm,
Vulamm, Cantamm e crerimm e suonn.
Nuj simm chill ca cu poc e nient
facimm e miracl e criscimm e figlij.
Rit: Se si comm a me, bast na parol po capi, po sape.
Se si comm a me c guardamm ij t capisck e tu Capisc a me.
Uohhh uoooooh
Capisc a me
Uooooh uoooooh.
Se si comm a me, fa comm a me.
Aiz a cap nun tien nient a vre
Si comm a me, fa comm a me
A vit a piglij e facc tutt e juorn.
Rit: Se si comm a me, bast na parol po capi, po sape.
Se si comm a me c guardamm ij t capisck e tu Capisc a me.
Uohhh uoooooh
Capisc a me
Uooooh uoooooh.
Capisc a me.

Ascolta Capisce A Me - Franco Ricciardi