Amr Diab

Ahibik Akrahik

Amr Diab

Altre Canzoni cover

Ahibik Akrahik testo

Chorus 1:
Ahibik, Akrahik.
Aseebik, andahik.
A aalaq nafsi beeki.
Walla aamil feeki eih?
Chorus 2:
Adomik abeidik.
Akhoonik, aweidik.
Gharib ehsasi beeki.
Mosh metaminlo leih?
Ehsasi da momken yehid gabal, yedaya.
Bein hobi leeki we korhi leeki, kheit rofaya.
La el orb mertahlo, wala el baad aadar aleih.
(Chorus 1)
(Chorus 2)
Hagat ghariba bahesaha wana bein edeiki.
Kiteer bakhaf meneik wekiteer bakhaf aleiki.
La el orb mertahlo, wala el baad aadar aleih.
(Chorus 1)
(Chorus 2)