Amr Diab

Albi

Amr Diab

Altre Canzoni cover

Albi testo

Qalby, qalby metalaak beekee.
Wanaa sahraan bana deekee.
Saybanee lewahdee le?
Ya amalee, qalby metalaak beekee.
Wanaa sahraan bana deekee.
Saybanee lewahdee le?
Amalee el ebahlaam bee.
Shayef eyonik fee.
El omr ma meen?
Alby el waheed balaee.
Entee el waheeda fee.
Entee el dawebtee.
Alby, alby el ashek odamik.
Laow basetee le odamik.
Hatlaee rohik fee.
Ya amalee, alby el ashek odamik.
Laow basetee le odamik.
Hatlaee rohik fee.
Amalee el waheed balaee.
Entee el waheeda fee.
Entee el dawebtee.
Alby el waheed balaee.
Entee el waheeda fee.
Entee el dawebtee.
Amalee el ebahlaam bee.
Shayef eyonik fee.
El omr ma meen?
Alby el waheed balaee.
Entee el waheeda fee.
Entee el dawebtee.
Alby, alby metalaak beekee.
Wanaa sahraan bana deekee.
Saybanee lewahdee le?
Ya amalee, alby metalaak beekee.
Wanaa sahraan bana deekee.
Saybanee lewahdee le?
Amalee el ebahlaam bee.
Shayef eyonik fee.
El omr ma meen?
Alby el waheed balaee.
Entee el waheeda fee.
Entee el dawebtee.

Ascolta Albi - Amr Diab