VINAI

Wild

VINAI

Altre Canzoni cover

Wild testo

We gettin’ wild in this party tonight
We gettin’ loud, gettin’ hyped in this party tonight
Take your shirt off and bounce in this party tonight
Gettin’ wild, arms up in this party tonight
Now scream it out, hands up in this party tonight
We taking shots, gettin’ hyped in this party tonight
Take your shirt off and bounce in this party tonight
In this party tonight, in this party tonight
Let’s go
Let’s go
Wild

We gettin’ wild in this party tonight
We gettin’ loud, gettin’ hyped in this party tonight
Take your shirt off and bounce in this party tonight
Gettin’ wild, arms up in this party tonight
Now scream it out, hands up in this party tonight
We taking shots, gettin’ hyped in this party tonight
Take your shirt off and bounce in this party tonight
In this party tonight, in this party tonight
Let’s go
Let’s go
Wild