Niko Pandetta

Range Rover Blu

Niko Pandetta

album:

Wow (2020)

Range Rover Blu testo

Arrrrriba

Esagerat quand scinn in miezz a vi’
Nun teng nient arret teng sul a polizì
Penza a sti soldi, già sti soldi song a vita mi
Penz a purtà nsiem cu mme tutte cumpagn mij
E poi st’infam port rind a nu caricator
E ci sta nu milione rind a sta ventiquattrore
Nu par e scarp nov almen ogni 24 ore
M fum nu milion si manc l’ispirazione

Fratm ca plata rint a borz rà Vuitton
T’hai tirat tropp bianc e a nott nun t’addorm
Mamacita vol natr par e scarp nov
Questi sono i conti no chiù fatt ne parol

Range Rover Blu-u
Sul p staser poi riman, scegli tu-u
Audi, Maserati, Mercedes, BMW-u
Stai senza pensier già non pensi nient chiu-u
Non pensi nient chiu-u

Ci portam chil, o frat, me ne facc quattro
C fai foc, teng e sett vit com e gatt
Nun m’mport e nent e voi ca mo facc o cantant
Da quand cantav Tommy Riccio “O Latitant”
Nguoll a me, profumato di Chanel
Gir p tutt’ o quartier, Gucci nov tutt e ser
N’agg vist mai, agg vist e guai
Agg vist l’or toi ngopp o Panerai
Fratm ca plata rint a borz rà Vuitton
T’hai tirat tropp bianc e a nott nun t’addorm
Mamacita vol natr par e scarp nov
Questi sono i conti no chiù fatt ne parol

Range Rover Blu-u
Sul p staser poi riman, scegli tu-u
Audi, Maserati, Mercedes, BMW-u
Stai senza pensier già non pensi nient chiu-u
Non pensi nient chiu-u

Gir nto rion
Nsiem ca uaglion
Rispunn frmat ?

Range Rover Blu-u
Sul p staser poi riman, scegli tu-u
Audi, Maserati, Mercedes, BMW-u
Stai senza pensier già non pensi nient chiu-u
Non pensi nient chiu-u, chiu-u