Lele Blade

Prohibido

Lele Blade

Altre Canzoni cover

Prohibido testo

Dat Boi Dee, vamos pa la banca

Quann sient a voce mì vaje fore e me vuliss chiammà
ma staje cu iss e nun o ppuò fà
vuò sta cu mme pe nu paro d’ore solo pe te piglià
chello ca iss nun te pò dà

Este amor es prohibido (ah-ah)
si este amor es prohibido (ah-ah)
quann sient a voce mì vaje fore e me vuliss chiammà
ma staje cu iss e nun o ppuò fà
vuò sta cu mme pe nu paro d’ore solo pe te piglià
chello ca iss nun te pò dà

[Post-Ritornello]
Este amor es prohibido
Este amor es prohibido
Ma lo so a te piace el peligro
Este amor es prohibido
No tiene sentido.

Yeh
Parlamm e nott
Cuntatt fake
Te sient in colp pecché nun o può lassà
Ce pienz tropp
cu mme vaje sott
tu vieni ô stess orario tant o post o saje già
Quanta buscie ca o ric ogni sera
chell ca facimmo nun o raccunti a nisciun
A colpa nun è a nosta, succere
E quann stamm nziem nuje turnamm criatur
Tu ce staje male ma nun ne vale a pen
t staje spugliann già ini ô corrido
Solo dint o liett dici ca me vuò ben
fore a chella stanza ognuno a vita soja

Quann sient a voce mì vaje fore e me vuliss chiammà
ma staje cu iss e nun o ppuò fà
vuò sta cu mme pe nu paro d’ore solo pe te piglià
chello ca iss nun te pò dà

Este amor es prohibido (ah-ah)
si este amor es prohibido (ah-ah)
quann sient a voce mì vaje fore e me vuliss chiammà
ma staje cu iss e nun o ppuò fà
vuò sta cu mme pe nu paro d’ore solo pe te piglià
chello ca iss nun te pò dà

Este amor es prohibido
Este amor es prohibido
Ma lo so a te piace el peligro
Este amor es prohibido
No tiene sentido.

Mo so quasi du mis ca nun te sent
Tu vuò cagnà vita nun ll’ero capit
Perdimmoce pe sempe, pò essere che serve
L’ammore è na cundanna e nuje simm l’esempi

N’ata storia, n’atu gir, nun me fid
Nun era nient e serio, tu nun me crerive
Nun vann nziem capa e core
Sta vota hann vinciut lor

Nun era nient e serio, tu nun me credive
Te guardavo rind all’uocchie e po redive
Arrop e te e te ij nun m’annammor
Forse me staje cercann ancor

Quann sient a voce mì vaje fore e me vuliss chiammà
ma staje cu iss e nun o ppuò fà
vuò sta cu mme pe nu paro d’ore solo pe te piglià
chello ca iss nun te pò dà

Este amor es prohibido (ah-ah)
si este amor es prohibido (ah-ah)
quann sient a voce mì vaje fore e me vuliss chiammà
ma staje cu iss e nun o ppuò fà
vuò sta cu mme pe nu paro d’ore solo pe te piglià
chello ca iss nun te pò dà

Este amor es prohibido
Este amor es prohibido
Ma lo so a te piace el peligro
Este amor es prohibido
No tiene sentido