LION KING

One By One

LION KING

Altre Canzoni cover

One By One testo

Ibabeni njalo bakithi [Hold on tight, my people]Ninga dinwa [Don’t get weary]Ninga phelelwa nga mandla [Don’t lose your strength]Siya ba bona [We can see]Bebe fun’ ukusi xeda [They wanted to hold us back]One by oneNgeke ba lunge [They will not succeed]One by oneSizo nqoba [We will win]One by oneNgeke ba lunge [They will not succeed]One by one(Repeat)Sizo nqoba [We will win]Ngoba thina [Because]Siya zazi [We know who we are]Ngoba thina [Because]Siya zazi [We know who we are](Repeat)Zobona bayabaleka [Come and see]Zobon, zobona [The cowards are running away]Zobon, zobonaZobon, zobonaZobonAmagwalaIbala lami [The color of my skin]Elimnyama [That is dark]Ndiya zidla ngalo [I’m proud of it]Ibala lami [The color of my skin]Elimnyama [That is dark]Ndiza kufa nalo [I will die with it]Ibala lami [The color of my skin]Elimnyama [That is dark]Ndiya zidla ngalo [I’m proud of it]Kumnandi [Oh yes]Kwelakakith Eafrica [It’s beautiful in Africa]

Ascolta One By One - LION KING