Almamegretta

‘Nziriosa

Almamegretta

album:

Indubb (1996)

‘Nziriosa testo

Siamo spiacenti ma il testo ‘Nziriosa dell'artista Almamegretta non è ancora disponibile.
Ascolta ‘Nziriosa - Almamegretta