Dat Boi Dee

‘Nnammurata

Dat Boi Dee

Altre Canzoni cover

‘Nnammurata testo

Dat Boi Dee, vamos pa la banca

Ah ye
Ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata
Sj tu c tien a me c pensav ajer no mo
Ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata
Ij nun song o tuoj sul quand t convien
Mo sceng ind o quartier, famm vre ca c tien
Sj no staser m vec ca guaglion da ajer
Mo sceng ind o quartier, m faj vre ca c tien
Sj tu m vuliv o ver me c pensav ajer no mo
Ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata

Ehy ehy
E t’hann mis e man nguoll ma nun s fa
T vuliv sulament ‘nnammura
O sacc ca tutt cos l’è dat, ess t’ha tradit cu nat
E mo chill o saj t starrà a cercà
E genitor suoj né vuò sntì
Ess dic ancor ca t’am, tu e jettat tutt e regal
E mo scinn nata vot che cumpar, l’è bloccat pur ngopp a whatsapp
Un ca t ver cu nat, e fot tu l’è cancellat
T’arrtir tutt e ser do local
Faj scen sul sj staj ta mbriac
Ma mo staser staj mal, pchè nat t’è vasat
Nun saj sj t vò ben t vò ben, o vò sul parià
Scinn semb a per semb a per, nun t venn a piglià
St’amor a te t’atter a te t’atter e tu nun vuò cagnà
Cù te né maj sincer maj sincer e mo cià vuò cantà

Ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata
Sj tu c tien a me c pensav ajer no mo
Ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata
Ij nun song o tuoj sul quand t convien
Mo sceng ind o quartier, famm vre ca c tien
Sj no staser m vec ca guaglion da ajer
Mo sceng ind o quartier, m faj vre ca c tien
Sj tu m vuliv o ver me c pensav ajer no mo
Ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata

Ehy ehy
Ammor mj t pens, aro staj mo? Sta luntan da chill ca ciò vò
O saj sul senza cor facc for a chi c prov
T’ha dedicat na canzon, ma nun t’arricuord manc o nomm
Nun saj chell c prov nun m’è maj dat o perdon
Nun scinn chiù nsiem a me, m’arrtir sul cu me
Pchè t cerc e nun t trov, o saj ca p te ij c mor
Vogl sul nu vas da te, ma tu mo nun mo vuò dà
Nun m l’è ditt a vicin, ij nun t’agg maj tradit
M’arricord ca, lei nun er bella ma era bellissima
Quando passavo a prenderla sembrava Miss Italia
Era vicino a me, ora è lontanissima
Al punto che ora la vedo solo fotografata

Ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata
Sj tu c tien a me c pensav ajer no mo
Ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata
Ij nun song o tuoj sul quand t convien
Mo sceng ind o quartier, famm vre ca c tien
Sj no staser m vec ca guaglion da ajer
Mo sceng ind o quartier, m faj vre ca c tien
Sj tu m vuliv o ver me c pensav ajer no mo
Ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata, ma qual ‘Nnammurata

Ascolta ‘Nnammurata - Dat Boi Dee