beppe Junior

La Zitella

beppe Junior

Altre Canzoni cover

La Zitella testo

L’acqua di la funtana
È amara amara
Ca cì nun era amara
Ca cì nun era amara
L’acqua di la funtana
È amara amara
Ca cì nu era amara
Ammori miu me la bivia
Comu gira comu zumpa e balla
Comu gira la ninella mia
Ci vorrebbe ‘na zitella
Ci vorrebbe ‘na zitella
Comu gira comu zumpa e balla
Comu gira la ninella mia
Ci vorrebbe ‘na zitella
Accussì va la gioventù
Comu si porta beni
‘sta vignanella
Cusì sarà la donna
Cusì sarà la donna
Comu si porta beni
‘sta vignanella
Cusì sarà la donna
Ammore miu quann’è zitella
Comu gira comu zumpa e balla
Comu gira la ninella mia
Ci vorrebbe ‘na zitella
Ci vorrebbe ‘na zitella
Comu gira comu zumpa e balla
Comu gira la ninella mia
Ci vorrebbe ‘na zitella
Accussì va la gioventù
E mama m’è mandatu
A li zanguni
M’è dittu ca stasera
M’è dittu ca stasera
E mama m’è mandatu
A li zanguni
M’è dittu ca stasera
Ammori miu so’ maccarruni
Comu gira comu zumpa e balla
Comu gira la ninella mia
Ci vorrebbe ‘na zitella
Ci vorrebbe ‘na zitella
Comu gira comu zumpa e balla
Comu gira la ninella mia
Ci vorrebbe ‘na zitella
Accussì va la gioventù
Marangia marangella
Com’è ‘ngiallita
Forzi ca t’è culpita
Forzi ca t’è culpita
Marangia marangella
Com’è ‘ngiallita
Forzi ca t’è culpita
Ammori miu la giratura
Comu gira comu zumpa e balla
Comu gira la ninella mia
Ci vorrebbe ‘na zitella
Ci vorrebbe ‘na zitella
Comu gira comu zumpa e balla
Comu gira la ninella mia
Ci vorrebbe ‘na zitella
Accussì va la gioventù
Qund’era zitu iu
Tuttu durmisi
Mo ca m’aggiu ‘nzuratu
Mo ca m’aggiu ‘nzuratu
Qund’era zitu iu
Tuttu durmisi
Mo ca m’aggiu ‘nzuratu
Ammori miu so’ senza quasi
Comu gira comu zumpa e balla
Comu gira la ninella mia
Ci vorrebbe ‘na zitella
Ci vorrebbe ‘na zitella
Comu gira comu zumpa e balla
Comu gira la ninella mia
Ci vorrebbe ‘na zitella
Accussì va la gioventù

Ascolta La Zitella - beppe Junior