Nu Guinea

Je Vulesse

Nu Guinea

album:

Nuova Napoli (2018)

Je Vulesse testo

Je vulesse truvà pace
Ma na pace senza morte
Una, mmieze’a tanta porte
S’arapesse pe’ campa’
S’arapesse na matina
Na matin’ ‘e primavera

E arrivasse fin’ ‘a sera
Senza dì: ‘nzerràte llà
Senza sentere cchiù ‘a ggente
Ca te dice ca te fa’
Senza sentere l’amico
Ca te vene a cunziglia’
Senza senter’ ‘a famiglia
Ca te dice: ma ch’ ‘e fatto?
Senza scennere cchiù a patto
C’ ‘a cuscienza e ‘a dignita’
Senza leggere ‘o giurnale
‘a nutizia impressionante
Ch’è nu guaio pe’ tutte quante
E nun tiene che ce fa’
Senza sentere ‘o duttore
Ca te spiega a malatia
‘a ricett’ in farmacia
L’onorario ch’ ‘e ‘a pava’

Je vulesse, je vulesse, je vulesse, je vulesse
Je vulesse, je vulesse, je vulesse, je vulesse

Je vulesse truvà pace
Ma na pace senza morte
E arrivasse fin’ ‘a sera
Senza dì: ‘nzerràte llà

Je vulesse, je vulesse, je vulesse, je vulesse
Je vulesse, je vulesse, je vulesse, je vulesse
Je vulesse, je vulesse, je vulesse, je vulesse
Je vulesse, je vulesse, je vulesse, je vulesse