Laura Pausini

Feliz Navidad

Laura Pausini

album:

Laura Xmas (2016)

Feliz Navidad testo

Feliz navidad
Feliz navidad
Feliz navidad, prospero año y felicidad
Feliz navidad
Feliz navidad
Feliz navidad, prospero año y felicidad

I wanna wish you a merry Christmas
I wanna wish you a merry Christmas
I wanna wish you a merry Christmas from the bottom
Of my heart

I wanna wish you a merry Christmas
I wanna wish you a merry Christmas
I wanna wish you a merry Christmas from the bottom
Of my heart

Feliz navidad
Feliz navidad
Feliz navidad, prospero año y felicidad
Feliz navidad
Feliz navidad
Feliz navidad, prospero año y felicidad

I wanna wish you a merry Christmas
I wanna wish you a merry Christmas
I wanna wish you a merry Christmas from the bottom
Of my heart

I wanna wish you a merry Christmas
I wanna wish you a merry Christmas
I wanna wish you a merry Christmas from the bottom
Of my heart… hey

Oh!

Feliz navidad (feliz)
Feliz navidad (feliz navidad)
Feliz navidad, prospero año y felicidad
Feliz navidad
Feliz navidad
Feliz navidad, prospero año y felicidad

We wanna wish you a merry Christmas
We wanna wish you a merry Christmas
We wanna wish you a merry Christmas from the bottom
Of our hearts

We wanna wish you a merry, merry Christmas
We wanna wish you a merry Christmas
We wanna wish you a merry Christmas from the bottom
Of our hearts

From the bottom of
Of our hearts
Merry Christmas!

Ascolta Feliz Navidad - Laura Pausini