Niko Pandetta

Danza

Niko Pandetta

Altre Canzoni cover

Danza testo

Ja vien cca
Restamm ancor n’ur
A nuj c’abbast poc ppi c’annamurà

Me faj mpazzì
Quann mi ric ch’ sì tutta spugliat
ch’ femmen si

Facimm ammor
Già stamm ncopp a lun
Si vasn sti cor
Cchi voglj e t vulè
Si n’ossesion’

Facimm ammor
Simm sultant nuj
M manc già u respir si m spoglj accussì

Amore balla
Non ti fermare più
Sopra il mio cuore danza
Nun ci lassam cchiu

Stasera danza
Ho la pressione su
In estasi d’amore mi mandi sempre più
Ij nun c’ia facc cchiu
Ij nun c’ia facc cchiu

Vien astrignm i mman cchiu fort
Si sto ccu te u rest nun m nmport
Voglj f’ammor pp tutta a nuttat
Simm cchiu fort e’ pazz n’ammurat
Comm t voglj rind a vita mj
P te so pront a fa mille pazzìì
E t’accattassi nu miliuni i stell
Ma sulu tu riest sempr a cchiu bell

Facimm ammor
Già stamm ncopp a lun
Si vasn sti cor
Cchi voglj e t vulè
Si n’ossesion’

Facimm ammor
Simm sultant nuj
M manc già u respir si m spoglj accussì

Amore balla
Non ti fermare più
Sopra il mio cuore danza
Nun ci lassam cchiu

Stasera balla
Ho la pressione su
In estasi d’amore mi mandi sempre più
Ij nun c’ia facc cchiu
Ij nun c’ia facc cchiu

Facimm ammor
Già stamm ncopp a lun
Si vasn sti cor
Cchi voglj e t vulè
Si n’ossesion’

Facimm ammor
Simm sultant nuj
M manc già u respir si m spoglj accussì

Amore balla
Non ti fermare più
Sopra il mio cuore danza
Nun ci lassam cchiu

Ij nun c’ia facc cchiu
Ij nun c’ia facc cchiu