Mika

Crna Boja

Mika

Crna Boja testo

ta crna boja kokosa tvoja,
kokosa tvoja
crno to je sudbina moja
ti i ja smo ko dusa i telo,
ko dusa i telo, da,da
slazemo se ko crno i belo,
ko crno i belo, aha,aha
ta crna boja kokosa tvoja
crno to je sudbina moja
ti i ja smo ko dusa i telo,
ko dusa i telo, da,da
slazemo se ko crno i belo,
ko crno i belo, aha,aha
gore oci tvoje kad pricas o meni
u krvi je tvojoj hiljadu stepeni
u rukama tvojim
ja sam kao u vulkanu
prava ljubav to je garavo moje
ti i ja smo ko dusa i telo,
ko dusa i telo, da,da
slazemo se ko crno i belo,
ko crno i belo, aha,aha

Ascolta Crna Boja - Mika