Alice

Anin A Gris

Alice

album:

Il Sole Nella Pioggia (1989)

Anin A Gris testo

Anìn a grîs usgnot jenfri erbe e cjere dongje il Tiliment. Anin a pièrdisi tal scûr fra sterps e cîl cence carnîrs nè bês. Sîors di libertât a racuei grignei di vite e respîrs di ajar net e a durmî di voe sul jèt d’arint da l’aghe cence pore d’inneâsi marivèe di sanc lontan da gilugne e dal lisp dai simiteris. Anìn a grîs usgnot jenfri erbe e cjere. Anìn a grîs usgnot dongje il Tiliment. Anìn a steles usgnot cun vôj discois e musiche tal flât cjalt da nestre picule poesie. Sîors di libertât a racuei grignei di vite e respîrs di ajar net e a durmî di voe sul jèt d’arint da l’aghe cence pore d’inneâsi marivèe di sanc lontan da gilugne e dal lisp dai simiteris. Anìn a grîs usgnot jenfri erbe e cjere. Anìn a grîs usgnot dongje il Tiliment.

Ascolta Anin A Gris - Alice