Surghjenti

A Vindemia

Surghjenti

album:

Dumani (1983)

Dumani cover

A Vindemia testo

Aiò ! chi l’alba
Veni di nascia
U vintuleddu
Svighja a cascia
Di l’ulmu in piazza
Carcu di pula
Lionu abbaghja
E si scuzzula

Oghji a vina
Pien’d’uva pretta
Pà la vindemia
Pronta c’aspetta
Fà ch’iddu frombi
U timparinu
E culma prestu
E to cuffinu

Tadda a graspa
Pien’di sapori
Senza rimorsu
Falli l’onori
Ch’idda duventi
Vin’di deliziu
E ch’idda doghi
Salut’e viziu

Si tu se stancu
Sciaccat’un morsu
Dalli di mani
A u vinu corsu
Fussi di piana
Fussi di costa
Chi a biuta
Ni fali tosta

Baccu cuntenti
Cant’e suspira
Facci u contu
Di i balira
Di vinu novu
E d’acquavita
Pà aggustalli
Prestu c’invita…