Gioman

A Li Giardini

Gioman

Altre Canzoni cover

A Li Giardini testo

quanti guagliuni a li giardini
generazioni subba generazioni
cchi cercanu chiru cchi tu non ci duni
politicanta sulu all’amici toi pensi

quanti guagliuni ammenz i strati
on sunnu delinquenti sunnu mparati
ca tu si u peiu latru ammenzu i latri
e ti lamenti puru ca criscianu deviati

quanti jornati quant’anni passati quanti minuti
quanti nottati e quanti cosi perduti
poi quandu i ritrovati ammenz a strata
ehu vu dicu drocu ammenz a strata

quanti persuni incontrati o quanti canusciuti
quanti sofferenzi frustrazioni quanta gioia cchi provava ammenz a strata
senta bbonu mò ammenz a strata

so io no fro mò sfuttu denù
gentia nico ma u più ca ava guagliuni com a dudù
ci stanno il porki, ale ruz, falo frank e manù
e non c’è nenta pè nudru vi stannu mejju e gesù…mò tu dicu

chissi sunnu i veri canta atru ca tu
tu chi t’allisci u tadù assettatu a la tv
e quanti stori ammenz a strata ndaiu vistu de kiù
tu dicu eu kiù ca tu, sicuru eu kiù ca tu

quanti guagliuni a li giardini
generazioni subba generazioni
cchi cercanu chiru cchi tu non ci duni
politicanta sulu all’amici toi pensi

quanti guagliuni ammenz i strati
on sunnu delinquenti sunnu ngarbati
hannu valuri chi vu v’ insonnati
in confrontu a sti genti vu non valitii

vannu a S. Leonardo jettati
sempa tutti schedati comu tanti sordati
i telecameri sunnu sempa puntati
on cinda futta nenta i canni drocu sunnu sempa appicciati

voliti un fara nenta pè i guagliuni
tu voleri ma l’addesteri ma non sunnu cani
u capiscettaru ca cà dintra restanu sulu i miliuri
pecchì si oramai non ti seguanu cchiu giuvani cu cazzu ti vota all’elezioni

quanti guagliuni a li giardini
generazioni subba generazioni
cchi cercanu chiru cchi tu non ci duni
politicanta sulu all’amici toi pensi

quanti guagliuni ammenz i strati
on sunnu delinquenti sunnu mparati
ca tu si u peiu latru ammenzu i latri
e ti lamenti puru ca criscianu deviati

l’amicizia prima e tutti i cosi
prima do calciu e prima de i sordi
prima da musica prima de i fimmini
pè chiri com a nui non ce su scusi non ma n’imbulichi

rispettu tutti quanti l’emigrati chi mantenanu sempa i valuri e l’antenati
bigotti a tutti quanti quelli del sarly
altro che zeera, pi biii vanedru cura fondelli
a razzo cris an a marcu dii a chidri ca a natala i liquidaru city
a li compagni veri pecchì.. saper rispettara cu non s’arrenda puru pè burdelli

quanti guagliuni a li giardini
generazioni subba generazioni
cchi cercanu chiru cchi tu non ci duni
politicanta sulu all’amici toi pensi

quanti guagliuni ammenz i strati
on sunnu delinquenti sunnu mparati
ca tu si u peiu latru ammenzu i latri
e ti lamenti puru ca criscianu deviati
quanti guagliuni a li giardini
generazioni subba generazioni
cchi cercanu chiru cchi tu non ci duni
politicanta sulu all’amici toi pensi

quanti guagliuni ammenz i strati
on sunnu delinquenti sunnu ngarbati
hannu valuri chi vu v’ insonnati
in confrontu a sti genti vu non valitii