Elvana Gjata

Hi-tech

Elvana Gjata

Altre Canzoni cover

Hi-tech testo

është Hi-Tech n’20 (n’20),
tët mbaj tët kem, çfarë do gjej?
çdo fjalë që ti flet e pëlqej (Hi-Tech)
(let me see ( left) what do we (Oooo)
(we are in Hi-Tech,elecrtic city laboratory
(we are in Hi-Tech, elecrtic city laboratory
(we are in Hi-Tech, we are in Hi-Tech, (Hi-Tech) (Oo ooo)
electric city laboratory
te manipuloj unë mendjen me pak bas… të prek!
elektrizoj vëndin, kur unë flas… më ndjek
botën me ty e ndaj, pse i gjithë kuptimi i saj
je vetëm ti (je vetëm ti) Oooo
një fjalkalim i duhur është një fraz… HI TEK!
me ritmin ngrej duart fundin bas perfekt.
kohën me ty e ndaj, ti je gjithë kuptimi i saj
je vetëm ti (je vetëm ti) Oooo (vetëm ti)
është Hi-Tech n’20 (n’20), ti më ndjej më pranë
tet mbaj tët kem çfarë do gjej , ktë që do e kam!
çdo fjalë që ti flet e pëlqej (O) shikimet nuk mi ndan, ti e di si jam (Hi-Tech)
është Hi-Tech n’20 (n’20), ti më ndjej më pranë
tet mbaj tët kem çfarë do gjej , ktë që do e kam!
çdo fjalë që ti flet e pëlqej (O) shikimet nuk mi ndan, ti e di si jam (Hi-Tech)
(we are in Hi-Tech, elecrtic city laboratory
(we are in Hi-Tech, elecrtic city laboratory
(we are in Hi-Tech, we are in Hi-Tech, (Hi-Tech) Ooo
elecrtic city laboratory
te manipuloj unë mendjen me pak bas… të prek!
elektrizoj vëndin, kur unë flas… më ndjek
botën me ty e ndaj, pse i gjithë kuptimi saj
je vetëm ti (je vetëm ti) “Hi-Tech”
një fjalkalim i duhur është një fraz…HI TEK!
me ritmin ngrej duart fundin mbas perfekt.
kohën me ty e ndaj, ti je gjithë kuptimi saj
je vetëm ti (je vetëm ti) Oooo (je vetëm ti)
është Hi-Tech n’20 (n’20), ti më ndjej më pranë
tet mbaj tët kem çfarë do gjej ,ktë që do e kam!
çdo fjalë që ti flet e pëlqej (O) shikimet nuk mi ndan, ti e di si jam (Hi-Tech)
është Hi-Tech n’20 (n’20), ti më ndjej më pranë
tet mbaj tët kem çfarë do gjej ,ktë që do e kam!
çdo fjalë që ti flet e pëlqej (O) shikimet nuk mi ndan, ti e di si jam (Hi-Tech)
është Hi-Tech n’20 (n’20), ti më ndjej më pranë
tet mbaj tët kem çfarë do gjej ,ktë që do e kam!
çdo fjalë që ti flet e pëlqej (Oooo) shikimet nuk mi ndan, ti e di si jam (Hi-Tech)
(we are in Hi-Tech,elecrtic city laboratory
(we are in Hi-Tech,elecrtic city laboratory
(we are in Hi-Tech, we are in Hi-Tech, (Hi-Tech) Oo ooo)
elecrtic city laboratory
(we are in Hi-Tech,elecrtic city laboratory
(we are in Hi-Tech, elecrtic city laboratory
(we are in Hi-Tech, we are in Hi-Tech,
(Hi-Tech) Oo ooo)
elecrtic city laboratory
është Hi-Tech n’20 (n’20)