Tony Canto

1908

Tony Canto

album:

Moltiplicato (2016)

1908 testo

Curria l’annu 1908 e d’mprovvisu si sintiu nu stranu bottu
a genti sinn’annava fora di li casi sintia a terra che tremava sutta i pedi
ahi ahi ahi che m’ammattiu?
Messina era lu pottu di li naviganti
puttavunu li merci pi li cummercianti ma oramai non c’e’ chiu’nenti
sulu u mari e li turrenti
bedda comu diu la vosi
fatta pi li sposi a punta di li faru
terra terra di passaggiu chi cecca u curaggiu pi risuscitari

Ottantamila sutta di casi novi
e c’è cu dici che non trovunu chiu’ paci
e che a notti si lamentunu
chianci tutta la città
bedda comu diu la vosi….
fatta pi li sposi a punta di li faru
terra terra di passaggiu chi cecca u curaggiu pi risuscitari

bedda comu diu la vosi….
fatta pi li sposi a punta di li faru
terra terra di passaggiu chi cecca u curaggiu pi risuscitari
Curria l’annu 1908 e d’mprovvisu si sintiu nu stranu bottu

Ascolta 1908 - Tony Canto